תושבים יקרים שלום רב, 

ביום 20/2 ,רביעי בלילה מהשעה 22:00 בלילה עד לשעה 4:00 לפנות בוקר רחוב הגליל יהיה סגור לעבודות תשתית של תאגיד המים.

תאגיד המים יבצע החלפת מכסה לשוחות ביוב ברחוב הגליל, בנתיב הצפוני של רחוב הגליל  בקטע בן רחוב זאב לבארי  (הנתיב יהיה חסום באישור המשטרה ).

נא היערכותכם בהתאם.