הורים יקרים
הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת תשפ"א יתקיים בין התאריכים: 16.2 - 27.1 באופן מקוון באתר המועצה.
 

להלן חוברת מידע ורישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א:https://bit.ly/36TOHAF