שלב א

רחוב הגליל,

בנתיב שנכנס לגני תקווה, ייסגר לתנועה, במקטע שבין כיכר רח' הרמה (כיכר הספל) לכיכר רח' העמקים (כיכר הכבשים)/

ימים ראשון-שני- שלישי, 12-13-14.1, החל משעה 09:00 בבוקר ועד שעה 19:00 בערב.

שלב ב

אותו הנתיב ברחוב הגליל ייסגר לתנועה, במקטע שבין כיכר רח' העמקים (כיכר הכבשים) לכיכר רח' בארי.

ימים שלישי עד שישי, 15-21.1 (כולל), החל משעה 09:00 בבוקר ועד שעה 19:00 בערב.

מצורף פירוט השינויים בקווי האוטובוסים:

שינויים בקווי תחבורה- 15-21.pdf שינויים בקווי תחבורה- 6-14.pdf

הסדרי תנועה רחוב הגליל 15-21-1-2020
 
הסדרי תנועה רחוב הגליל 6-14-1-2020