מלגת לימודים לשנת התשפ"ב

מועצת גני תקווה בשיתוף מפעל הפיס, מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים/יות תושבי גני תקווה, הלומדים/ות  לתואר ראשון במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

המלגה בסך 10,000 ש"ח וניתנת בתמורה להתנדבות בקהילה בהיקף של כ-140 שעות שנתיות (4 שעות שבועיות לערך)

*המלגה תועבר ב-2 פעימות - 5,000 ש"ח בחודש מאי 2022 ו-5,000 ש"ח בסוף השנה וזאת לאחר השלמת 140 שעות התנדבות בקהילה

הגשת בקשה למלגת לימודים תתאפשר עד לתאריך 15/8/2021

*מס' המלגות הינו מוגבל בהתאם להקצאות

*הזכאות למלגה היא בהתאם לתקנון ולתנאי הסף שקבעו המועצה ומפעל הפיס 

 

תבחינים לקבלת מלגה:

 • אזרח/ית ישראלי/ת
 • תושב/ת גני תקווה - הרשומים בתעודת הזהות כתושבי גני תקווה
 • שירות צבאי/לאומי
 • גיל 20 ומעלה
 • סטודנט/ית לתואר ראשון / הנדסאי/ת
 • לומד/ת במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג
 • התחייבות לתרומה לקהילה בהיקף של כ-140 שעות שנתיות
 • עדיפות למי שלא מקבל/ת מלגה מגורמים נוספים
 • עדיפות למי שלא קיבל/ה מלגת לימודים מהמועצה בשנים קודמות
 • עדיפות לסטודנט/ית בשנת הלימודים האחרונה
 • הסכמה לראיון אישי
 • סטודנטים/ות שאושרה בקשתם/ן למלגה, מתבקשים/ות להשתתף בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם/ן ובמועד שייקבע על ידי המועצה

 

אופן הגשת בקשה למלגה:

יש למלא טופס מקוון בצירוף מסמכים רלוונטיים

להגשת בקשה לחצו כאן

שימו לב- בקשות שתגענה ללא מסמכים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשה, לא תובאנה בחשבון

 

לשאלות ובירורים: 

 helranb@gantik.org.il | מוקד 106

בהצלחה ושנת לימודים פורייה!

פרסום מלגות תשפב