קול קורא!

לבנות/בני משפחות שורדות/יי שואה שידברו בפני מצלמה ויפתחו בפנינו צוהר נוסף להתמודדות עם זכרון השואה בסרטונים קצרים.

הסרטונים יוקרנו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה בטקס היישובי.

לצורך ההשתתפות נדרשים עד 3 מפגשי הכנה הכוללים מפגש עם בימאי וצילומים. מספר המקומות להשתתפות בסרטונים מוגבל וההשתתפות הינה על פי בחירת הבמאי.

להבעת עניין בהשתתפות, נא לשלוח מייל עד לתאריך ה-24.01.21 לכתובת adass@gantik.org.il.