הפסקת חשמל ברחוב הרמה 


ביום שלישי  20/10 חברת חשמל מבצעים העתקת קו מתח גבוה 
מ 7:00 בבוקר עד 17:00 אחרי הצהריים.
הסדרי התנועה :      
1.      כיסוי תמרור יציאה מהחנייה של המרכז המסחרי לכיוון רחוב הגליל  (לאפשר כניסה ויציאה  )  
2.      חסימת נתיב כניסה לחניון המרכז מרחוב הרמה לרבות פקח תנועה מלווה למשך זמן העבודות    

עימכם הסליחה על האי נוחות.