תושבי רחוב בארי

כחלק מתכנית לשיפור חזות פני היישוב לשנת 2020 המועצה תבצע את החלק האחרון בעבודות לשיפור חזות הרחוב.
התכנית תכלול:

  • ביצוע עבודות גינון ושתילת צמחייה חדשה
  • הקמת עמדות גזם מסודרות ומשולטות

אם יש שאלות ניתן לפנות למוק 106
03-5310899 או לווטסאפ 0504880111