יש לנו תינוק חדש בדרך -
עוד לא נולד אבל שם כבר יש...

אמירים - בית הספר היסודי החדש
בדרך המשי.

בית הספר יפתח בשנת תשפ״ב
בתוך בית ספר רביבים
ובשל זה נתון לרישום לתושבי איזור
רישום מוגדר בלבד