מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה
2021/25 עו"ס משפחה חוק נוער (מרכז נושא ועדת החלטה) פומבי 22/07/2021 05/08/2021
2021/24 עו"ס משפחה ואחראי שט"י (תחנה לייעוץ ולטיפול בחיי משפחה ונישואין) פומבי 22/07/2021 05/08/2021

עבור לארכיון המכרזים