דרושים

דרושים
מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה
עוזרי חינוך חיצוני 13/08/2020 31/08/2020
סייעת רפואית בי"ס חיצוני 11/08/2020 31/12/2020
סייעות/ים חונכות/ים בגני ילדים חיצוני 11/08/2020 31/12/2020
סייעות/ים עפ"י קריאה בגני ילדים חיצוני 11/08/2020 31/12/2020
סייעים / ות חונכים / ות לעבודה עם תלמידים בביה " ס חיצוני 11/08/2020 31/12/2020
סייעות/ים רפואיות/יים בגני ילדים חיצוני 11/08/2020 31/12/2020
דרושות סייעות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד לגנים ובתי הספר
קול קורא למתן הרצאות וסדנאות ללא עלות

עבור לארכיון המכרזים