דרושים

דרושים
מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה
דרושות סייעות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד לגנים ובתי הספר
קול קורא למתן הרצאות וסדנאות ללא עלות

עבור לארכיון המכרזים