מכרזים

מכרזים
מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה
08/2020 שירותי ההסעה - פירוט מסלולים ונקודות עצירה פומבי 20/10/2020 03/11/2020
20/2020 מסמך הבהרות מס' 1 - מכרז פומבי לאספקת ציוד טכני לאגף תפעול במועצה פומבי 18/10/2020 03/11/2020
20/2020 אספקת ציוד טכני לאגף תפעול במועצה פומבי 13/10/2020 03/11/2020
08/2020 מתן שירותי הסעות אזרחים ותיקים למועדון חברתי בתחום גני תקווה פומבי 13/10/2020 03/11/2020

עבור לארכיון המכרזים