מחלקת הנוער וצעירים

צבי רוזן -מנהל מחלקת הנוער zvir@gantik.org.il

  • ניקי מוד - רכזת נוער, פרלמנט ילדים, מנהיגות  ומנהלת התנדבות רשותית.
    nicky10.gt@gmail.com 054-4932696

  • מוללי צגייה - רכז נוער, נוער חרדי והכנה לצה"ל
    gtidf2030@gmail.com 054-7396799

  • גיא קלדרון - רכז המוסיקה ומנהל אולפן הקלטות

  • guykald@gmail.com 050-3322032

  • אילן שערבי - רכז ספורט טלפון 054-4549960