המוסד החינוכי הוא המקום שהתלמידות/ים מבלות/ים בו את מרבית שעות היום. בכל שנה נפגעים תלמידים רבים בתאונות שונות וחשיבות רבה נודעת לדוגמה האישית שנותנים ההורים לילדיהם בנושא זהירות ומודעות למניעת תאונות בהפסקות, במגרשי הספורט, בכיתות ובפעילויות חוץ-בית-ספריות. חשיבות מרובה גם לטיפול בהיפגעות שלא נמנעה.

מידע והנחיות בנוגע לתאונות תלמידים באתר משרד החינוך ובאתר המחלקה לביטוח של משרד החינוך:

קישור לאתר משרד החינוך (פורטל הורים) תאונות תלמידים – נוהלי פעולה, הסדרים וביטוח:
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/safety-emergency/insurance-main

קישור לאתר משרד החינוך (משרד החינוך) – השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה:
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/safety-emergency/dental-expenses

 

טפסים אותם יש למלא בעת פציעת תלמיד/ה:

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים

חוברת הגשת תביעה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים