הורים יקרים - שיבוצים לכיתות א' שנה"ל תשפ"ב פורסמו כעת!

לאתר השיבוצים: https://bit.ly/3o480Rc

  • ערעור על השיבוץ ניתן יהיה להגיש במבנה אגף החינוך במכתב, אליו מצורפים כל האסמכתאות ומסמכים תומכים, באגף החינוך (סמטת הקישון 20גני תקווה) עד לתאריך ה- 20.5.2021.
  • סיוע בהגשת בקשה ניתן יהיה לקבל באגף החינוך בטלפונים 03-5310867 , 03-5310866, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00.
  • ניתן להגיש בקשה אחת בלבד.
  • הודעות הנוגעות לקבלה או אי קבלה של בקשת ההעברה יימסרו ב-01.06.2021.