שאלות ותשובות

מה הכתובת של אגף החינוך? ומהם שעות קבלת קהל?
אגף החינוך עבר למשכנו החדש, סמטת הקישון 20 גני תקווה.
שעות קבלת קהל: בתקופת שגרת קורונה-יש לתאם מפגש וידאו/שיחת טלפון או ליצור קשר טלפוני
בין השעות 08:30-12:30
ביום ג' גם בין השעות 16:00-18:30

לא קיבלנו מכתב רישום – מה עושים?
כדי להירשם אין צורך במכתב רישום. ניתן להיכנס לאתר המועצה בתאריכי הרישום  14.01.2021-03.02.2021 בכתובת www.ganeytikva.org.il ולהירשם.

האם יתקיים יום פתוח בגנים?
השנה יתקיים ערב הסברה להורים לקראת הרישום ביום ראשון 10.01.2021 בzoom, מעבר לכך לא יתקיים יום פתוח בגנים.

אנחנו רשומים השנה לגן השייך למשרד החינוך ביישוב, האם צריך להירשם שוב בשנה הבאה?
הרישום לגני הילדים מחייב את כל הילדים בכל שנה מחדש

מתי ואיך נרשמים?
תאריכי הרישום הם ארציים.
השנה, מועד הרישום הינו 14/01/2021-03/02/2021 .הרישום מתבצע במערכת הרישום והשיבוץ באתר זה .
תושבים חדשים יבצעו רישום באגף החינוך באמצעות שליחת המסמכים הדרושים לדוא"ל: galitt@gantik.org.il

איך אדע שהרישום באינטרנט נקלט?
בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ישלח דוא"ל על אישור הרישום.

מהו שכר הלימוד בגני הילדים.
משנת הלימודים תשע"ג לא נגבה שכר לימוד מילדי גן חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה, בהתאם לחוק חינוך חינם מגיל 3. הוראות החוק אינן כוללות עלויות ביטוח, הזנה בגנים בהם מתקיימת הזנה, סל תרבות ותכניות העשרה - שייגבו כבעבר. בשנת הלימודים הנוכחית תשפ"א שכ"ל הינו 703 ₪.

מה עושים כשיש שינוי בכתובת?
ניתן לשנות כתובת באתר משרד הפנים  בקישור: http://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2Fhe%2Fservice%2Fchanging_address&data=04%7C01%7C%7C22720b1a89c34ab228ba08d8b6dfe7dc%7Ccc15c91e80164739a84703f01dd38478%7C0%7C0%7C637460420068835822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bWmDPuUqZObH%2FupFoA5AxlO9%2F%2BUl6G1IY5LqbHrTMxI%3D&reserved=0

או לפנות לנציגת שירותי משרד הפנים במועצה. לימור מעיין צפר חשאי: limorz@gantik.org.il

מה צריך להציג ולשלוח תושב חדש?
יש לשלוח למחלקת גני הילדים לדוא"ל  galitt@gantik.org.il :
אישור ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים
שינוי כתובת בת.ז.- 2 תעודות זהות של שני ההורים
חוזה שכירות/חוזה רכישה

האם אפשר להירשם מחוץ לאזור הרישום?
הרישום נעשה לאזור הרישום לפי כתובת המגורים!

האם ניתן לבחור גן?
בתהליך הרישום תתבקשו לבחור גן בעדיפות ראשונה ובעדיפות שנייה. בעת השיבוץ מח' גני הילדים תעשה את מירב המאמצים להיענות לאחת מהעדפותיכם על פי שיקולי המערכת.

כיצד מתבצע השיבוץ?
השיבוץ מתבצע ע"פ אזורי רישום גיאוגרפי, ע"פ גילאים וע"פ איזון בנים בנות וקריטריונים נוספים המפורטים באתר המועצה.

מתי ישלחו הודעות שיבוץ?
במהלך חודש יולי יפורסמו תשובות השיבוץ, כל ההורים יוכלו לצפות בשיבוץ באתר האינטרנט של המועצה www.ganeytikva.org.il.

כיצד ניתן לערער על השיבוץ?
ערעור על השיבוץ ניתן יהיה להגיש דרך אתר האינטרנט של המועצה. הנחיות מפורטות יפורסמו באתר המועצה.

האם הרישום לגן כולל גם רישום לצהרון?
צהרוני לידר קידס הינם מסגרת חמה המשלימה את פעילות הגן בשעות הצהריים, עליכם לבצע רישום לצהרוני לידר קידס באתר www.leadersport.co.il

שינוי מסגרת גן מחינוך רגיל לחינוך מיוחד ולהיפך:
ילדים חדשים במערכת החינוך שמיועדים לעלות לועדת זכאות ואיפיון (לשעבר השמה), נרשמים ככל הילדים לגן חינוך רגיל.
במקביל, על ההורה לפנות למחלקה לטיפול בפרט באגף החינוך בדוא"ל hagits@gantik.org.il או בטלפון 03-5310867 ולהגיש את כל הטפסים והאבחונים הרלוונטיים לקראת הועדה .
באם קיבל הילד זכאות לחינוך המיוחד, הוא יגרע מגן חינוך רגיל על ידי אגף החינוך.
ילדים שממשיכים את לימודיהם בגני החינוך המיוחד, לא יבצעו רישום. השיבוץ לגני החינוך המיוחד יקבע בקיץ.
ילדים שלמדו בחינוך המיוחד ויש ספק לגבי המשך לימודיהם בחינוך המיוחד – יעלו לדיון בועדת זכאות ואיפיון ובמידה ותתקבל החלטה על מעבר לחינוך הרגיל, יפתח עבורם מועד הרשמה מיוחד.

כיצד מתבצע הרישום לחינוך המיוחד?
הרישום לחינוך המיוחד הינו לאחר קבלת זכאות במסגרת ועדות זכאות ואיפיון ויקבע ע"י ועדת שיבוץ יישובית.

האם ילדים עם אלרגיה למזון זכאים לסייעת רפואית צמודה?
זכאותם של ילדים עם אלרגיה מסכנת חיים למזון לסייעת רפואית, נקבעת על ידי ועדת הבריאות במשרד החינוך.
לצורך קבלת זכאות, יש להגיש מסמכים למחלקת פרט בדוא"ל בדוא"ל hagits@gantik.org.il  לא יאוחר מ-01/03/2021.

האם יש אפשרות לרישום ילדים חריגי גיל?
החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. ויובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2019 עד 15.1.2019 (כולל).

אם לא הספקנו להירשם במועד הרישום, האם יהיה רישום מאוחר? מה המשמעות?
רישום מאוחר ניתן יהיה לבצע במשרדי המחלקה והשיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בגנים על פי אזור הרישום.

האם ניתן להודיע למחלקת גני הילדים  שאנו מוותרים על גן עירוני וממשיכים בגן פרטי?
אם הילד/ה בן/בת 3 יש חובה להירשם לגן עירוני  על פי נהלי חוק חינוך חובה. יחד עם זאת, אם הילד/ה ירשם/תירשם לגן (בעל סמל מוסד ומאושר ע"י משרד החינוך), יש להודיע למחלקת גני הילדים באמצעות טופס ביטול רישום.

האם ביטול רישום לגן עירוני כרוך בעלות?
ביטול רישום לגן לא כרוך בתשלום.
בעת ביטול רישום יש להגיע למחלקת גני הילדים, בשעות קבלת קהל עם תעודות זהות של שני ההורים.

כיצד מתבצע הרישום לילדים המיועדים להישאר שנה נוספת בגן?
ילדים שיש לגביהם התלבטות - הרשות שומרת עבורם מקום גם בבתי הספר וגם בגן בו הם לומדים.  לאחר קבלת ההחלטה המשותפת עם השירות הפסיכולוגי יתבצע הרישום או במחלקת גני הילדים או בבית הספר בהתאם להחלטה.

אנחנו הורים גרושים/פרודים מה עלינו להביא בזמן הרישום?
אם אחד ההורים מבצע את הרישום - ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט ולסרוק תצהיר חתום על ידי עו"ד או על ידי בית משפט על משמורת הילד + הסכם גירושין.
באשר לתושבים חדשים המגיעים לגני תקווה,  קיימות שתי אפשרויות 1 הגעת שני ההורים לרישום עם צילום של שתי תעודות זהות, חוזה דירה וביטול רישום. 2 .הגעת הורה אחד בצירוף ייפוי כוח תצהיר חתום על ידי עו"ד או בית משפט על משמורת הילד + הסכם גירושין. במידת הצורך, ככל שיש שאלות / הבהרות בנושא, ניתן להגיע לאגף החינוך – מחלקת גני ילדים.

אנו עתידים לעבור לגני תקווה אך עדיין אין בידינו חוזה דירה/חוזה שכירות, האם אנחנו יכולים לבצע רישום לגן?
ניתן לבצע רישום לגן בגני תקווה רק עם הצגת חוזה דירה/שכירות עדכני לשנת הלימודים הקרובה. ללא הצגת מסמך המעיד על כתובת בגני תקווה לא ניתן לבצע רישום.

כיצד נרשום ילד שכתובתו שונה מזו שנשלחה לו בערכת הרישום?
תושבי גני תקווה שעברו להתגורר בכתובת אחרת בעיר צריכים להעביר למחלקת גני ילדים את הכתובת אליה מיועדים לעבור בהצגת חוזה/שינוי כתובת בתעודות הזהות.

כרגע אנו מתגוררים בגני תקווה בכתובת מסוימת ובשלב מאוחר יותר מיועדים לעבור דירה לכתובת אחרת בגני תקווה, אך עדיין לא יודעים לאן מה עלינו לעשות?
הרישום יעשה בהתאם לכתובת הנוכחית. כאשר תעברו דירה לכתובת אחרת תתבקשו להציג חוזה רכישה/שכירות. אנו נשתדל לשבץ את ילדכם לגן הקרוב ביותר לכתובת החדשה בהתאם ליכולתנו בהתייחס לאכלוס הגנים באזור.