מה הכתובת של אגף החינוך? ומהם שעות קבלת קהל?
אגף החינוך, מועצה מקומית קני תקווה. סמטת הקישון 20 גני תקווה.
שעות קבלת קהל: בתקופת שגרת קורונה-יש לתאם מפגש וידאו/שיחת טלפון או ליצור קשר טלפוני/דוא"ל בין השעות 08:30-12:30, ביום ג' גם בין השעות 16:00-18:30
טל. 03-5310866 ,03-5310867, 03-5310865 rishum@gantik.org.il

לא קיבלנו מכתב רישום – מה עושים?
כדי להירשם אין צורך במכתב רישום. ניתן להיכנס לאתר המועצה בתאריכי הרישום  14.01.2021-03.02.2021 בכתובת www.ganeytikva.org.il ולהירשם.

מתי נרשמים?
תאריכי הרישום הם ארציים.השנה, מועד הרישום הינו 14/01/2021-03/02/2021 .הרישום מתבצע במערכת הרישום והשיבוץ באתר המועצה. .
תושבים חדשים יבצעו רישום באגף החינוך באמצעות שליחת המסמכים הדרושים לדוא"ל: rishum@gantik.org.il

איך נרשמים?

 • נכנסים לאתר www.ganeytikva.org.il
 • מקלידים.ות מספר זיהוי של התלמיד.ה וההורה
 • מאמתים.ות נתונים ובודקים.ות את כתובת התלמיד.ה.  במידה וכתובת התלמיד.ה אינה נכונה,מפסיקים את הליך הרישום ופונים לאגף החינוך  לשינוי כתובת – ראו דרכי תקשורת בהמשך.
 • בוחרים.
 • בוחרים שלושה בתי-ספר.             
 • אחד מן השלושה חייב להיות בית-ספר העוגן ושניים נוספים על פי בחירה.        
 • במידה ובית-ספר העוגן ולא יסומן כאחת מאפשרויות הבחירה, לא נוכל להתייחס אל הבקשה. 

איך אדע שהרישום באינטרנט נקלט?
בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ישלח דוא"ל על אישור הרישום.

מה עושים כשיש שינוי בכתובת?
ניתן לשנות כתובת באתר משרד הפנים או לפנות  בדוא"ל אל נציגת שירותי משרד הפנים במועצה. לימור מעיין צפר חשאי: limorz@gantik.org.il

מה צריך להציג ולשלוח תושב חדש?
יש לשלוח  לדוא"לrishum@gantik.org.il :  

אישור ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים
שינוי כתובת בת.ז.- 2 תעודות זהות של שני ההורים
חוזה שכירות/חוזה רכישה

מהי בחירה מבוקרת:
הבחירה המבוקרת מאפשרת לכם.ן התושבים בשנת תשפ"ב, לבחור שלושה בתי-ספר אליהם הייתם.ן רוצים.ות לרשום את ילדכם.ן/ילדתכם.ן, מתוך חמשת בתי-הספר היסודיים הקיימים בישוב. אחד מתוך השלושה חייב להיות בית-הספר אליו אתם משויכים לפי אזור הרישום, כלומר בית-ספר העוגן.

לצד הרצון להיענות לכל הבקשות של כלל ההורים, אנו מחויבים.ות לראייה רב מערכתית מתוך אחריות לדאוג לכלל התלמידים.ות ולשמור על איזון בין כל בתי-הספר. לכן במקרה של רישום יתר לבית-ספר זה או אחר, תתכנס מנהלת יישובית לבחירה מבוקרת, שתדון ותקבל החלטות באשר לשיבוץ על פי בית-ספר העוגן והגרלה.
מהו בית ספר עוגן?

שיוך לבית ספר על פי אזורי רישום - לכל בית-ספר הוגדרו רחובות שלפיהם כל ילדה וילד משויכים.ות לבית-ספר עוגן (מבוסס על אזור רישום) על פי טבלת רחובות המחלקת את המרחב החינוכי של גני תקווה. לתושבים הגרים ברחובות אלה זכות ראשונים לשיבוץ ילדיהם בבית-ספר העוגן המוגדר עבורם.

איך בוחרים?
כל הורה יכול.ה לבחור שלושה בתי-ספר מתוך חמשת בתי-הספר היסודיים הקיימים במרחב החינוכי של גני תקוה. כאשר אחד מן השלושה חייב להיות בית-ספר העוגן אליו משוייך.ת הילד.ה

כיצד מתבצע השיבוץ?
תהליך השיבוץ יתקיים על פי הקריטריונים הבאים:

מספר כיתות בכל בית-ספר, מגדר, נגישות ומספר התלמידית.ות בכל כיתה סדר העדיפויות שציינו ההורים.

יש עודף נרשמים לבית ספר מסויים. מה עושים?
בכל מקרה של עודף רישום תינתן עדיפות על פי הסדר הבא:

קרבה גאוגרפית בית-ספר העוגן , הגרלה   *הרשות תקיים הגרלה ללא תיעדוף אחים.ות. (ההגרלה תתקיים בנוכחות היועץ המשפטי של רשות החינוך המקומית. עדיפות תינתן לנרשמים.ות בתקופת הרישום).

אם לא הספקנו להירשם במועד הרישום, האם יהיה רישום מאוחר? מה המשמעות?
ילדים.ות שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום, החל מיום 04.02.2021, ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח עפ"י הדרוג שביקשו.

מתי ישלחו הודעות שיבוץ?
מכתבי שיבוץ יישלחו לבתים במהלך חודש אפריל 2021 ויפורסמו באתר הרישום, על פי הקלדת מספרי תעודות זהות (ניתן יהיה להדפיס את הודעת השיבוץ).
לאחר קבלת מכתב השיבוץ יש להגיע לבית-ספר אליו שובץ.ה התלמיד.ה להשלמת פרטים נדרשים

איך מבקשים העברה/ערעור לאחר שיבוץ?

 • תהליך השיבוץ יהיה שקוף ומתוקשב. תנהל אותו מנהלת יישובית לבחירה מבוקרת כנדרש בנהלים.
 • לאחר קבלת מכתבי השיבוץ ניתן יהיה להגיש בקשה להעברה באגף החינוך. הבקשה תוגש באתר במקום המיועד לכך בכתובת www.ganeytikva.org.il
 • סיוע בהגשת בקשה ניתן יהיה לקבל בטלפונים 03-5310867 , 03-5310866
 • יש להגיש את הבקשה עד התאריך 15.5.21
 • ניתן להגיש בקשה אחת בלבד
 • הודעות הנוגעות לקבלה או אי קבלה של בקשת ההעברה יימסרו ב26.05.2021

אני עדיין מתלבט.ת האם להעלות את בני.בתי לכיתה א'.
באחריות ההורים להגיש בקשת רישום לכיתה א' באינטרנט במועדי הרישום כדי להבטיח את המקום. במידה והמלצת השירות הפסיכולוגי הינה השארות שנה נוספת בגן, באחריות ההורים להודיע על ביטול הרישום לבית הספר.

 את ההודעה יש להעביר למחלקת גני ילדים בכתובת galitt@gantik.org.il  או בטלפון 03-531086 וזאת על מנת לאפשר רישום בגן.

לתשומת לבך, ערב הורים לילדי גן חובה-מוכנות ובשלות לכיתה א‘ בתקופת קורונה
יערך ביום שני, 25.1.2021, בשעה 20:30 בהנחייתה של  אביה לאופר, פסיכולוגית מהשירות הפסיכולוגי-חינוכי בגני תקווה. קישור למפגש יתפרסם באתר המועצה קרוב למועד המפגש.

בתכנית:

 • מהי מוכנות לכיתה א'?- עקרונות ותחומי התפתחות התורמים למוכנות
 • כיצד הורים יכולים לחזק את מוכנותם של ילדים למעבר, בייחוד בתקופת הקורונה
 • דחיית המעבר לכיתה א'- מתי נכון ומתי לא?

האם הרישום לבית הספר כולל גם רישום לצהרון?
לפרטים בנוגע לצהרוני "לידר קידס", תכנית עתידים ותכנית קמפלוס יש להיכנס לאתר המועצה https://www.ganeytikva.org.il/336/

אנחנו זקוקים להנגשה פיזית/שמיעתית/ ראייתית
הורים לילדים.ות עם קשיים בריאותיים חריגים המחייבים התארגנות מיוחדת לקראת שנת הלימודים תשפ"ב: הנגשה פיזית / שמיעתית / ראייתית יציינו ברישום באינטרנט כי  דרושה הנגשה. באחריות ההורה לפנות עם כל האישורים הרלוונטיים.

האם ילדים עם אלרגיה למזון זכאים לסייעת רפואית צמודה?
זכאותם של ילדים עם אלרגיה מסכנת חיים למזון לסייעת רפואית, נקבעת על ידי ועדת הבריאות במשרד החינוך.
לצורך קבלת זכאות, יש להגיש מסמכים למחלקת פרט בדוא"ל בדוא"ל hagits@gantik.org.il   לא יאוחר מ-01/03/2021.

אנחנו הורים גרושים/פרודים מה עלינו להביא בזמן הרישום?
הורים גרושים/פרודים שאינם מתגוררים באותה כתובת - ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך 8-3.2 ,על ההורה הרושמ.ת להביא אישור בכתב מההורה האחר על הסכמתו.ה, או להביא פסק דין של בית משפט המאפשר רישום בחתימת הורה אחד בלבד

באשר לתושבים חדשים המגיעים לגני תקווה,  קיימות שתי אפשרויות 1 הגעת שני ההורים לרישום עם צילום של שתי תעודות זהות, חוזה דירה וביטול רישום. 2 .הגעת הורה אחד בצירוף ייפוי כוח תצהיר חתום על ידי עו"ד או בית משפט על משמורת הילד + הסכם גירושין. במידת הצורך, ככל שיש שאלות / הבהרות בנושא, ניתן להתקשר לאגף החינוך .

אנו עתידים לעבור לגני תקווה אך עדיין אין בידינו חוזה דירה/חוזה שכירות, האם אנחנו יכולים לבצע רישום לגן?
ניתן לבצע רישום רק עם הצגת חוזה דירה/שכירות עדכני לשנת הלימודים הקרובה. ללא הצגת מסמך המעיד על כתובת בגני תקווה לא ניתן לבצע רישום.

כיצד נרשום ילד שכתובתו שונה מזו שבמערכת הרישום?
כתובת המגורים הקובעת לשיבוץ היא הכתובת הרשומה בתעודת הזהות תושבי גני תקווה שעברו להתגורר בכתובת אחרת בעיר צריכים להעביר לדוא"ל rishum@gantik.org.il  את הכתובת אליה מיועדים לעבור בהצגת חוזה/שינוי כתובת בתעודות הזהות.

כרגע אנו מתגוררים בגני תקווה בכתובת מסוימת ובשלב מאוחר יותר מיועדים לעבור דירה לכתובת אחרת בגני תקווה, אך עדיין לא יודעים לאן מה עלינו לעשות?
כתובת המגורים הקובעת לשיבוץ היא הכתובת הרשומה בתעודת הזהות הרישום יעשה בהתאם לכתובת הנוכחית. כאשר תעברו דירה לכתובת אחרת תתבקשו להציג חוזה רכישה/שכירות. אנו נשתדל לשבץ את ילדכם לגן הקרוב ביותר לכתובת החדשה בהתאם ליכולתנו בהתייחס לאכלוס הגנים באזור.

זקוק לסיוע ברישום?
הורים המבקשים סיוע ברישום יכולים לצור קשר עם אגף החינוך אל: חגית שלום, אורלי מזרחי, גלית טוילי, נירית מקמל .במועצה המקומית גני תקווה, במשכן החדש של אגף החינוך, סמטת הקישון 20 גני-תקווה  טל. 03-5310866 ,03-5310867, 03-5310865
כתובת דואר אלקטרוני: rishum@gantik.org.il