פנייה פומבית להגשת הצעה למאגר מתכננים ויועצים דיגיטלי

המועצה המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה"), מזמינה בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף להגיש מועמדות להכלל במאגר מתכננים ויועצים של המועצה, וזאת לשם מתן שירותים למועצה במקצועות התכנון ו/או הייעוץ השונים, הכל כמפורט במסמך ההזמנה המצורף מטה.

  • את ההצעות יש להגיש דרך מערכת רישום דיגיטלית של המועצה.
  • לכניסה למערכת לחץ כאן.
  • מובהר כי מציעים אשר ההגישו הצעה בעבר באופן שאינו דרך המערכת הדיגיטאלית , נדרשים להגיש הצעה מחדש באמצעות המאגר הדיגיטלי של המועצה.

תמיכה טכנית

  • לתקלות טכניות ניתן לחייג למספר 073-7070611 או ללחוץ בתחתית עמוד המערכת על כפתור התמיכה.
  • ניתן לקבל תמיכה טכנית גם בכתובת הבאה help.sapakim.org.il

מאגר היועצים

מאגר יועצים נכון ל1/11/18

דוח לשנת 2019 בעניין התקשרויות עם יועצים

מסמך ההזמנה

פניה פומבית להגשת הצעה למאגר מתכננים ויועצים דיגיטלי.

לפרוטוקולים