ריכוז הקלות בתחום ארנונה מעודכן ל- 22.04.2020:

1. בשורה משמעותית לעסקים: פטור מארנונה ל-3 חודשים 

היום נכנס לתוקף תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) בנוגע לפטור/הנחה לעסקים שפעילותם נפגעה על רקע משבר נגיף הקורונה.

בהתאם לתקנות - המועצה תפטור מתשלום ארנונה כללית, עסקים שעומדים בתנאי התקנות, בגין תקופת התשלום שחלה בין יום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020.

בהתאם לתקנות, הפטור לא ינתן לנכסים הבאים:

  1. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי.
  2. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית;
  3. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום נגיף הקורונה – הגבלת פעילות.
  4. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות.
  5. תאגיד בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, תאגיד מים וביוב וכן תאגיד שהוקם בחוק.
  6. נכס שקיבל פטור מארנונה לפי פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פיטורין) או מוסד להשכלה גבוהה שקיבל פטור לפי ס' 5(י) לפקודה זו.
  7. נכס שניזוק או נכס ריק.
  8. נכס אחר (שאינו מסווג בסיווג עסקים שירותים ומסחר, תעשיה, בית מלון או בית מלאכה) אלא בתנאי שנכס כאמור נאלץ שלא לקיים את פעילותו בשל משבר הקורונה בהתאם להוראות הדין.

אופן קבלת הפטור:

הפטור יעודכן באופן אוטומטי על ידי המועצה בכרטיסי הנכסים בגביה.

לגבי נכסים העונים על תנאי הפטור אשר שולם בעניינם ארנונה כללית בגין חודשים מרץ ואפריל – ניתן לקבל את יתרת הזכות לידיכם בהעברה בנקאית. לצורך כך, יש למלא את הטופס המצורף און-ליין

ולחילופין לפנות למחלקת הגבייה באמצעות פקס: 03-7361181  או דוא"ל: relin@gantik.org.il  באמצעות הטופס המצורף.

או

עסקים שלא יבקשו תוך 30 יום להעביר את יתרת הזכות לידם, תעמוד היתרה בחשבונם לצורך קיזוז מתוך חיובי ארנונה עתידיים לנכס.  

*לתשומת לב הזכאים לפטור – בהתאם להוראות החוק, המועצה תהא רשאית לבטלו ככל שלא יוסדר תשלום יתרת הארנונה הכללית עד לסוף שנת 2020.

2. דחיית מועד תשלום ארנונה לעסקים מקומיים עד ליום 1.5.2020 בשל "משבר הקורונה". 
את תשלומי הארנונה בגין חודשים מרץ-אפריל, יכול בעל עסק לבקש לשלם עד ה-1.5.2020 , לא תשולם ריבית בגין כך. עסק שאינו מעוניין בכך יוכל לשלם תשלומים אלה במועדם המקורי. 
בקשות לדחיית התשלום צריך לשלוח למייל של רלי: relin@gantik.org.il.

ככל שיהיו הקלות נוספות הן יפורסמו בעמוד זה.

הקלה בנוגע לחיובי מים וביוב של עסקים:
רשות המים פרסמה הנחיות למתן הקלות בחשבון המים והביוב של עוסקים על רקע משבר הקורונה.
ההקלות רלוונטיות בשלב זה לחשבון המים והביוב האחרון המצוי בידי הצרכן וטרם שולם או החשבון הקרוב שיונפק לתשלום.
ההקלה תינתן לצרכן אשר יפנה לתאגיד ויבקש לקבלה.
מי רשאי לקבל הקלה? 
צרכן אשר הינו עוסק אשר צורך מים למטרות תעשיה ומלאכה, מסחר ושירותים, רשאי לבקש הקלה בתשלום חשבון המים.
מה התנאי לקבלת ההקלה?
התנאי לקבלת ההקלה הוא, שבצריכת המים של הצרכן חלה ירידה של מעל ל- 50% בצריכת המים ביחס לצריכה הממוצעת או ביחס לצריכה בתקופה מקבילה בשנה קודמת.
איזו הקלה ניתן לקבל?
לבקשת הצרכן, ידחה תשלום חשבון המים בחודשיים וניתן יהיה לפרוס אותו עד ל-12 תשלומים, על פי בחירת הצרכן.
בהתאם להנחיית רשות המים, פריסת התשלומים תחויב בריבית מינימלית של החשב הכללי (1.75% נכון להיום).

להגשת בקשה או קבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למייל: pniyot@mei-tikva.co.il

הקלות ממשלתיות:

בנוסף להקלות המפורטות לעיל, נקבעו הקלות ממשלתיות, בין היתר לעניין תשלומים מס הכנסה, מעמ וכיו״ב.
ניתן להתעדכן ברשימת ההקלות באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים