גני ילדים

בגני תקווה לומדים כ- 1100 ילדים וילדות בכ- 44 גני ילדים לגילאי 3-6, על פי ​​החלוקה הבאה:

 • 4  עצמאיים (2 גני בנות, 2 גני בנים)
 • 3  גני חב"ד
 • 5 גני חינוך מיוחד
 • 1 גן תקשורתי ASD
 • 2  גני ממ"ד          
 •  29גנים ממלכתיים

לרשימת הגנים >>

להשלים:3  גני ילדים חדשים: סייפן, סחלב

תפיסת עולם:

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לילדים בגיל 3-6 במרחב התפתחות משמעותי, העונה על צרכי הילדים בגיל הרך. סביבת הגן עשירה בגירויים המתאימים להתפתחותם של הילדים, ומזמנת להם פעילויות חווייתיות, לימודיות, חברתיות ורגשיות  .

התהליך החינוכי בגני הילדים מתמקד בפיתוח אישיותו הייחודית של כל ילדה וילד מרגע היכנסו למסגרת הגן: נותן מענה לצרכיו הגופניים, הרגשיים, החברתיים והאינטלקטואליים, מאפשר מיצוי יכולותיו, מפתח את היצירתיות הטמונה בו ומרחיב את תחומי ההתעניינות שלו.  תוך אמונה במסוגלותו ליטול חלק במארג החברתי ובפעילויות המגוונות המוצעות.

בתחילת הדרך במערכת החינוך הציבורי. חשוב שחוויה ראשונית זו תהיה חוויה מקדמת עבור הילד ומשפחתו, שתבסס אמון ותחושת ביטחון, שילוו אותם החל מגן הילדים בהווה ובמשך שהותם במסגרת הבית ספרית בעתיד.

במהלך השהות בגן הילדים נחשפים כל ילדה וילד, לחברת בני גילם ויוצרים אינטראקציות חברתיות מסוגים שונים. הם לומדים חוקים חברתיים, ומפנימים נורמות התנהגות מקובלות. מתפתחת אצלם מודעות רגשית ואמפתיה, ערכי מוסר וצדק חברתיים. בהתנסויות השונות שמזמנת להם המסגרת החינוכית הם רוכשים ידע , ובסקרנותם הטבעית חוקרים, פותרים בעיות ומפתחים את יכולותיהם בכל התחומים.

הילדים בגן חווים את חווית המשחק על כל צורותיו משחק סימבולי, סוציו-דרמטי ומשחקים הבנויים על כללים מובנים.

הילדים בגן מתנסים בהבעה יצירתית מגוונת. מרחבי הגן מזמנים להם התנסויות תנועתיות מבססות את ביטחונם ומגבירות את תחושת השליטה שלהם במרחב.

אישיותו של כל פרט, על הייחודיות שבו, מתגבשת בדגש על אינדיבידואליות מחד גיסא ועל תחושת שייכות מאידך גיסא.

הצוות החינוכי בגן פועל בתפיסה מערכתית, המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם, למשפחותיהם ולאפיוני הקהילה אליה הם משתייכים.

הצוות מקדם תהליכי חקר ולמידה, מרחיב את עולמם של הילדים באמצאות פעילויות מכוונות ובהתייחסות לחוויות מזדמנות. נושאים מועלים ונלמדים בדרכים מגוונות, כמו גם תכניות הליבה של הגן בהתאמה לגיל ילדים, להתפתחותם ולנטיות ליבם.

גני הילדים ביישוב עובדים בתפיסה חינוכית של גן הילדים במאה ה-21. מתבססים על האמונה ביכולתם של הילדים וצוות הגן ליזום, להוביל, ללמוד, לחקור וליצור את הגן שלהם תוך אינטראקציה מיטבית ומתמדת בין כל השותפים. זאת מתוך הבנה שכאשר תהליך כזה מתרחש, מתקיימת חוויית למידה המותאמת למציאות של היום ולאתגרי העתיד.

​​​

סדר היום בגן 

ילדים שואבים בטחון מעולם מסודר ומאורגן.

סדר היום בגן נבנה בהתאמה ליכולותיהם של הילדים בהתאם לשלב התפתחותם, ונכללים בו הרכיבים הבאים: ביסוס כישורי חיים, הרגלים, משחק חופשי במוקד הגן והחצר, משחקי תנועה, הבעה ביצירה ופעילויות לימודיות מסוגים שונים.

הרצף של מרכיבי סדר היום ומשך הזמן של כל פעילות נקבע על פי שיקולים פדגוגיים של הצוות החינוכי. המעקב אחרי פעילויות הילדים יאפשר לצוות הגן לזהות צרכים ונסיבות שמשתנים, לנקוט גמישות בדרכי היישום ולהכניס שינויים בשגרה המתוכננת.

 

חצר הג​​ן

חצר הגן מהווה מרחב למידה המזמן משחק חופשי, מפגש חברתי, משחק סוציו-דרמטי ופעילויות חקר.

עיצוב החצר כולל מתקני משחק קבועים וניידים, ארגז חול וביתן למשחק סוציו-דרמטי.

סביבת החצר מאפשרת פעילות גופנית חופשית והתנסות בתנועה: ריצה, קפיצה, טיפוס, משחקי כדור, משחקים חברתיים קבוצתיים.

בחצרות גני הילדים ישנה גינה לימודית, שבה מתאפשרת למידה בלתי אמצעית של נושאים הקשורים לטבע ולסביבה כמו כן משמשת החצר להתנסות בלמידה, התנסות עם חומרים מהטבע ( צומח, מים, חול, בוץ, עלים , אדמה, אבנים ועוד...) הכרת בעלי חיים המצויים בחצר- נמלים, סוגי תולעים, ציפורים, פרפרים ועוד.

שותפו​​ת הורים

בגיל הרך ההורים הם הדמויות המשמעותיות ביותר בחיי הילד. שיתוף ותקשורת ביניהם לבין צוות הגן יסללו דרך לבניית התהליך החינוכי, שיקדם את הילד, ויצור תנאים אופטימאליים למימוש הפוטנציאל הגלום בו.

צוות הגן יבנה ערוצי תקשורת פתוחים לשיתוף פעולה לאורך כל השנה באווירה של קבלה , של ביסוס של אמון הדדי ותאום ציפיות.

התקשורת בין צוות הגן וההורים, תבנה על בסיס של כבוד, התחשבות בתרבות המשפחות והיענות לצרכים שהעלו ההורים.

התקשורת תתקיים בשני מישורים- עם קבוצת כל הורי הגן, ועם כל ילד באופן פרטני.

 

יעדים מרכזיים בעבודה החינוכית בגיל הרך בעיר 

 • קידום מיומנויות חשיבה באמצעות תהליכי הוראה בגן. 
 • טיפוח אקלים חינוכי מיטבי בגן.
 • התמקצעות של צוותים חינוכיים.
 • איתור ומתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים.
 • פיתוח יוזמות לימודיות חדשניות בגני-הילדים.
 • חשיפה והתנסות בסביבת למידה דיגיטלית.
 • יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות - עם הילדות והילדים.
 • פיתוח מיומנויות רגשיות חברתיות.
 • חינוך לערכים.

 

 

מערך העשרה

 •  2 מפגשי מוסיקה לגיל הרך ומפגש חינוך גופני- במסגרת תכניות העשרה (תכנית שבועית).
 • סל תרבות מגוון הכולל – תיאטרון, מוסיקה, מחול, וספרות .
 • גנים מתוקשבים -  קידום החינוך הטכנולוגי בגן, על מנת לעודד את השימוש המושכל במחשב ותקשוב העשייה בגן ומחוצה לו. כל גני החובה ביישוב מחוברים לאינטרנט ומצוידים באמצעים דיגיטליים נוספים. הילדים עובדים באמצעות  תכניות אינטרנטיות-   
                          גוגלה                            והסוד של מיה               
 • תוכניות ייחודיות:
  • חינוך לשוויון מיגדרי – תכנית המבוססת על הערכים של שוויון בין בני-אדם, כבוד והערכה כלפי האחרים באשר הם, סובלנות, צדק חברתי, מעורבות וערבות
   הדדית.
  • חינוך סביבתי- קיימות וחינוך מודע - חינוך סביבתי הוא אחד מאתגרי המאה ה-21  פיתוח  סביבה איכותית ובריאה לילדי הגן. טיפוח צמחים בחצר ובגן- הצמחייה מפחיתה זיהום האוויר וקרינה. שילוב תכניות חוץ כיתתיות בחצר הגן ומחוצה לה. הפחתת רעש סביבתי המאפשר לילדי הגן סדר יום רגוע במרחב נעים.
  • גנים ירוקים – גנים בהם באים לידי ביטוי ערכים מרכזיים של גבוד לטבע ולסביבה בה אנו חיים, רצון לשמר לשנות ולהשפיע על הסביבה. פיתוח מרחבים מגוונים בגן ובחצר ואפשור אורח חיים מקיים, משחק ויצירה בחומרים טבעיים ובשימוש חוזר
  • גנים מקדמי בריאות​ – גן מקדם אורח חיים פעיל ובריא בתפיסת הגן העתידי. הקניית  ידע ומיומנויות המסייעים בקבלת החלטות לעיצובי התנהגות בריאותית מאוזנת המאפשר בחירה תזונה נכונה, פעילות ספורטיבית, קידום בריאות (מניעת מחלות), מניעת השמנה, שמירה על היגיינה אישית, חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח הגוף, הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית.
  • זה"ב בגן - תכנית זה"ב בגן היא תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים כדרך חיים.   החברה למתנ"סים בשיתוף משרד החינוך. –התכנית מופעלת על ידי עמותת אור ירוק ותנועת של"מ במסגרת התוכנית מגיעים לגן גמלאים מתנדבים אחת לשבוע לפחות, משתלבים בפעילות הגן ומובילים יוזמות בתחום בטיחות בדרכים באמצעות כישורים ומיומנויות שהם רכשו ופיתחו במהלך חייהם.

 

 

 

 

בעלי תפקידים:

 

גלית טוילי
מזכירת מחלקת גני ילדים
03-5310863
הדר פרלוב
מנהלת מחלקת גני ילדים
03-5310860