מנהל/ת:יערית חן

כתובת:דרך הים 3

טלפון:03-7735690

אתר ביהס:http://yuvalim.schooly.co.il/

תפיסת עולם

​אנו יוצאים למסע משותף ומאמינים כי בכל אדם טמונות יכולות רבות וכישורים מגוונים. מטרתנו להקנות לתלמידנו דרך חיים, המבוססת על שיפור מתמיד, מתוך אמונה במסוגלות וביכולות של כל אחד ואחת להצליח. זאת נשיג באמצעות:

  • למידה משמעותית המפתחת אצל הלומד מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, מיומנויות חברתיות, ערכיות ורגשיות. למידה המבוססת על יצירה ולימוד עצמי ומעשירה את חווית הלומד.
  • חיזוק תחושת השייכות ויצירת אקלים מיטבי מכבד, המעניק דוגמה אישית ומחנך את התלמידים ללקיחת אחריות ולמעורבות חברתית וקהילתית.
  • פיתוח מסוגלות אישית לקשיבות ונתינה אצל הלומדים. מסוגלות זו תיצור סביבת למידה חיובית, המעודדת תשומת לב לתהליכים פנימיים, חברתיים וסביבתיים, המובילים לפניות ללמידה ולקידום הישגים.
  • דיאלוג מתמיד בין כל השותפים כבסיס להנעת תהליכים ולקידום מטרות משותפות וכדרך לבנייה של קהילה בית ספרית חזקה, מגובשת וערכית. 

טיפוח כבוד הדדי לצד הגדרת גבולות ברורים תורמים לאווירה תומכת, מקדמים את תחושת המוגנות והרווחה ויוצרים אקלים מיטבי לשם חיים בחברה בטוחה ומוגנת. כל אלה מאפשרים ללומדינו להגיע להישגים ברמה האקדמית, הרגשית, החברתית והערכית.