מנהל/ת:כוכבית מיכאל

כתובת:דרך המלך 6

טלפון:03-5293208

אתר ביהס:https://eylot.tik-tak.net/

פייסבוק: http://bit.ly/37dCaIZ

תפיסת עולם

​​בית הספר היסודי ממלכתי צומח, "אילות", פתח את שעריו בשנת הלימודים תשע"ו, ספטמבר 2015. בבית הספר לומדים כ-411 תלמידים בשכבות א –ג.בית הספר בתפיסתו החינוכית מקדם תהליכים חינוכיים חברתיים תוך שימת דגש על מעורבות התלמידים בעשייה, חיזוק תחושת המסוגלות, העצמת היכולות האישיות והדימוי העצמי תוך מתן מענה רגשי, אישי וחברתי. תהליך הלמידה בבית הספר מושתת על מספר יסודות היוצרים למידה חווייתית ומשמעותית עבור התלמידים, תוך מתן חשיבות להתנסות ולקיחת חלק פעיל בלמידת התכנים הנלמדים. הלמידה בבית הספר משלבת בתוכה משחק, חשיבה, יצירתיות, אסטרטגיות, בחירה וכמובן הנאה רבה.

קהילת בית הספר פועלת ליצירת אקלים מיטבי, החיוני לתחושת המוגנות של התלמידים, חיזוק תחושת השייכות, התפתחותם הרגשית והמוסרית ללמידה ולרכישת מיומנויות וערכים. בית הספר רואה חשיבות עליונה בקבלת השונה ובהנהגת מציאות בית ספרית, בה קבלת השונה והשיח סביב השונות הוא חלק אינטגרלי מהתרבות הבית ספרית. 

אנו מאמינים כי שיח ושיתוף פעולה בין הורים, מורים ותלמידים הינם הכרחיים לקידום התהליכים והשגת היעדים. קיום דיאלוג משותף ופתוח יחזק את הקשר בין באי בית הספר, תוך העצמת הרצון לקחת חלק פעיל בנעשה ולהוביל יוזמות חדשות במטרה לקדם את רווחת הקהילה הבית ספרית.